Rozwiązania dla projektantów

Oferta

Nasza firma od lat jest aktywna w wielu przedsięwzięciach projektowych.Bierzemy udział w projektach budowlanych na poziomie pozwolenia na budowę, wykonujemy projekty PT i PTW instalacji audiowizualnych, podejmujemy się również realizacji naszych projektów.

Działalność projektowa w dziedzinie nagłośnień i audiowizualnej często niesłusznie jest odkładana przez inwestorów na czas realizacji inwestycji. Prowadzi to do powstawania systemów często nie do końca skorelowanych z innymi instalacjami, zwiększenia kosztów przez zbyt późne wykonawstwo prac instalacyjnych. Niezależny projekt na etapie rozpoczynania inwestycji pozwala również optymalnie wybrać wykonawców i rozwiązania techniczne.

Ugruntowane od lat kontakty z projektantami innych branż pozwalają nam podjąć się współpracy przy każdej inwestycji. Zapraszamy do współpracy firmy projektowe w zakresie:

  • nagłośnienia obiektów i terenów otwartych
  • wyposażenia audiowizualnego sal konferencyjnych
  • systemów centralnego sterowania
  • projekcji wielkoekranowej w obiektach i na terenach otwartych
  • kosztorysowania instalacji audiowizualnej
  • akustyki pomieszczeń

Aby poznać nasz dotychczasowy dorobek prosimy przeczytać listę referencyjną.